Regulamin

REGULAMIN TURNIEJU

GRAND PRIX POLSKI

POLSKIEGO TOWARZYSTWA TANECZNEGO

ORAZ TURNIEJU TOWARZYSZĄCEGO

REGULAMIN ZATWIERDZONY PRZEZ ZG PTT

 1. Nazwa Turnieju:

Grand Prix Polski PTT GOGOLIN 2024

Ogólnopolski Turniej Tańca o Puchar Burmistrza Gogolina

 1. Organizator turnieju:
 • MAESTRO Opole
 1. Współorganizatorzy           
 • Stowarzyszenie Polskie Towarzystwo Taneczne,
 • Okręg Opolski Polskiego Towarzystwa Tanecznego,
 • Gmina Gogolin,
 1. Partnerzy:
 • ZRS Gogolin,
 • GOK Gogolin.
 1. Patronat honorowy:
 • Burmistrz Gogolina                     
 1. Termin:                         06.2024 r.
 1. Miejsce:                         Gogolin, Hala Sportowa , ul. Krapkowicka 141 Gogolin
 1. Wymiary parkietu:             23 m x 14 m, łącznie 322 m2
 1. Kierownik turnieju:

Paweł Szajda, tel.: 600 82 82 11,  gppgogolin@gmail.com

 

 1. Charakter turnieju:

GPP, Premium, Solo Dance

 1. Zawodnicy – klasy taneczne / kat. wiekowe:

Grand Prix Polski:

          do 9 lat, 10-11 lat, 12-13 lat, 14-15 lat, 16-18 lat, 16-20 lat, 19 lat i starsi.

Grand Prix Polski Solo Dance:

do 9 lat, 10-11 lat, 12-13 lat, 14-15 lat, 16-18 lat, 19 lat i starsi.

Premium:

do 9 H, do 9 G, 10-11 H, 10-11 G, 10-11 F, 12-13 H, 12-13 G, 12-13 F,
12-13 D ST/LA, 14-15 G, 14-15 F, 14-15 E, 14-15 D ST/LA, Pow. 15 E ST/LA,
Pow. 15 D ST/LA, Pow. 15 C ST/LA, Pow. 15 B LA

Premium Solo Dance:

do 9 H Solo, 10-11 H Solo, 12-13 H Solo

 1. Skład Komisji Sędziowskiej.

Sobota 01.06.2024 r.:

Grand Prix Polski, Premium:

1. Michał Skawiński, Wrocław – sędzia główny nie punktujący
2. Jacek Fidurski , Łódź
3. Paulina Glazik, Bydgoszcz
4. Małgorzata Jabłońska, Wrocław
5. Krzysztof Musioł , Opole
6. Maciej Nagórski, Ornontowice
7. Wojciech Wolinowski, Rybnik
8. Ryszard Piasta, Opole
9. Grzegorz Rybicki, Tomaszów Mazowiecki
10. Ewa Skoczeń-Citko, Kraków
11.Andrzej Suchocki , Wrocław
12. Filip Tasarz – Lublin 
 
 1. Skład Komisji Skrutacyjnej.
 1. Paweł Łyczko, Kraków- skrutiner główny
 2. Dorota Dudek, Jastrzębie Zdrój
 3. Elżbieta Krzysztoń, Opole
 1. Dodatkowo podczas turnieju pracują:
 • Biuro Turnieju
 • Prowadzenie: Arkadiusz Deierling
 • Muzyka: Mirosław Mleczek
 • Oficjalny fotograf: WJAMM Foto, JoTa
 • Media: DTV
 • Stoiska z artykułami tanecznymi: Akces
 • Stoisko beauty – zapewnione
 • Opieka medyczna – zapewniona
 • Nagłośnienie, oświetlenie, parkiet, realizacja transmisji live: ARC Music.
 • Bufet – zapewniony

Wykonywanie przez podmioty trzecie jakiejkolwiek działalności gospodarczej na terenie obiektu podczas Turnieju bez uprzedniej zgody Organizatora jest bezwzględnie zabronione. Organizator jako najemca obiektu jest wyłącznie uprawniony do wyrażenia ewentualnej zgody na dalszy podnajem powierzchni w celach wskazanych powyżej.

 1. Opłata za licencje na organizację GPP PTT opłacona zgodnie z umową na konto Zarządu Głównego PTT.
 1. Warunki uczestnictwa w turnieju.

W turnieju może wziąć udział zawodnik, który:

 • Posiada aktualny wpis w CBD PTT
 • zostanie zgłoszony poprzez CBD w terminie do dnia 27.05.2024 r.,
 • wykupi bilet wstępu dla uczestnika w wysokości:
 • GPP PTT – 80 zł od osoby za jeden punkt programu
 • Premium – 60 zł od osoby za styl/kombinacja jeden punkt programu – płatność gotówka w dniu turnieju
 • W przypadku chęci otrzymania faktury należy poinformować o tym organizatora przed dokonaniem płatności oraz przesłać mailowo dane nabywcy,
 • zgłoszenie na turniej jest jednoznaczne z oświadczeniem, że stan zdrowia uczestnika pozwala na jego czynny udział w turnieju tanecznym, organizowanym zgodnie z przepisami PTT.
 1. Cena biletów wstępu.

Bilet wstępu:

60 zł – jeden blok turnieju płatność gotówką w dniu turnieju

80 zł – bilet całodniowy

Miejsce przy stoliku:

100 zł – jeden blok (blok nr 1 lub blok nr 2)

180 zł – cały dzień

Rezerwacji miejsc prosimy dokonywać mailowo na adres organizatora.

gppgogolin@gmail.com

W treści maila : Imię i nazwisko, numer bloku/cały dzień.

 • Dzieci do lat 6 wstęp bezpłatny.
 • Transmisja live jest płatna.

Koszt: 40 zł

Link do transmisji dostępny na stronie www.taniec.pl

 1. Zgodnie z przepisami PTT.

Puchary, medale, dyplomy, nagrody rzeczowe w zależności od uzyskanych miejsc, kategorii wiekowych i klas tanecznych.

Nagrody finansowe o łącznej wartości 9.000 zł dla kategorii GPP par Dorosłych w stylu Standard i Latin w zależności od uzyskanych miejsc:

 1. Miejsce 1200 zł
 2. Miejsce 1000 zł
 3. Miejsce 800 zł
 4. Miejsce 600 zł
 5. Miejsce 500 zł
 6. Miejsce 400 zł
 1. Program turnieju.

Sobota 01.06.2024 r.

 

 

Blok I

Blok II

Blok III

Blok IV *

Kategorie,

klasy

Do 9 H SOLO

10-11 H SOLO

Do 9 H

Do 9 G

10-11 G

10-11 F

12-13 H

12-13 G

12-13 F

14-15 G

14-15 F

14-15 E

14-15 D ST

14-15 D LA

Pow.15 E ST

Pow.15 E LA

2 PARKIETY

12-13 H SOLO

10-11 H

12-13 D ST 

12-13 D LA  

Pow.15 D ST

Pow.15 D LA

Pow.15 C ST

Pow.15 C LA

Pow.15 B ST

Pow.15 B LA

GPP Solo do 9 komb

GPP Solo 10-11 ST

GPP Solo 10-11 LA

GPP Solo 16-18 ST

GPP Solo 16-18 LA

GPP Solo pow.18 ST

GPP do 9 komb

GPP 10-11 ST

GPP 10-11 LA

GPP 12-13 ST

GPP 12-13 LA

GPP 14-15 LA

GPP 16-18 ST

GPP 16-20 LA

GPP Solo 12-13 ST

GPP Solo 12-13 LA

GPP Solo 14-15 ST

GPP Solo 14-15 LA

GPP 14-15 ST

GPP 16-18 LA

GPP 16-20 ST

GPP pow. 18 ST

GPP pow.18 LA

Rejestracja

8:00-8:45

10:00-11:00

13:30-14:30

17:30-18:30

Próba parkietu

8:30-9:00

11:00-11:30

14:30-15:00

18:30-19:00

Rozpoczęcie

9:00

11:30

15:00

19:00

Zakończenie

11:30

14:30

17:00

22:00

* W przypadku dużej liczby zgłoszeń rundy eliminacyjne kategorii z Bloku 4 mogą zostać rozegrane w Bloku 3.

    

 1. Turniej w klasach G i H oraz Solo Premium rozgrywany będzie równocześnie na dwóch parkietach.
 2. Ostateczny program turnieju zostanie opublikowany zgodnie z przepisami PTT najpóźniej do dnia 30.05.2024 r. do godz. 22.00.
 3. Organizator nie ubezpiecza uczestników, nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie obiektu.
 4. Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie przez Organizatora oraz PTT swojego wizerunku, głosu i wypowiedzi utrwalonych w ramach materiałów marketingowych (w tym w szczególności zdjęciowych, audiowizualnych, drukowanych i innych) zrealizowanych przez Organizatora lub osoby trzecie w ramach Wydarzenia.
 5. Turniej rozgrywany jest zgodnie z przepisami PTT

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. opublikowanego w: Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, informuje się, iż:

 1. administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Polskie Towarzystwo Taneczne, z siedzibą Zarządu Głównego: ul. Ofiar Dąbia 4, 31-566 Kraków,
 2. dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań Polskiego Towarzystwa Tanecznego na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a oraz Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
 3. dane osobowe przechowywane będą w czasie do momentu ustania przetwarzania w celach analityki oraz planowania biznesowego, na podstawie Art.6, ust 1, lit. f (RODO) –prawnie usprawiedliwionego interesu administratora,
 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
 5. każdy członek zwyczajny posiada prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody,
 6. członek zwyczajny ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, Inspektor Danych Osobowych PTT, Główny Inspektor Danych Osobowych,
 7. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową uczestnictwa w rywalizacji sportowej Polskiego Towarzystwa Tanecznego,
 8. zgłoszenie do udziału w turnieju tanecznym jest równoznaczne z akceptacją warunków rozgrywania zawodów tanecznych zgodnie z przepisami STT PTT,
 9. zawodnik zgłaszający swój udział w turnieju wyraża na zawsze i bezwarunkowo zgodę na nieodpłatną rejestrację fotograficzną, video, internetową i telewizyjną wszystkich prezentacji oraz na ich wykorzystanie w dowolnych mediach przez Polskie Towarzystwo Taneczne oraz Organizatora, na potrzeby organizowanego turnieju, a także na wykorzystanie danych osobowych w materiałach turnieju,
 10. start w turnieju jest równoznaczny ze zgodą na upublicznienie wyników turnieju w sposób przewidziany przez system informatyczny Polskiego Towarzystwa Tanecznego.
 11. Wszelkie sprawy sporne nie ujęte w niniejszym regulaminie rozstrzyga Sędzia Główny w porozumieniu z Kierownikiem Turnieju.
 12. Turniej dofinansowany ze środków Gminy Gogolin