Regulamin

REGULAMIN TURNIEJU PTT

ZG PTT

 1. Nazwa Turnieju  – “Grand Prix Polski PTT GOGOLIN 2023”
 2. Organizator turnieju – MAESTRO Opole
 3. Współorganizator – Stowarzyszenie Polskie Towarzystwo Taneczne

Okręg Opolski Polskiego Towarzystwa Tanecznego

Gmina Gogolin

Partnerzy

Patronat Honorowy- Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala

Gminny Ośrodek Kultury GOGOLIN

Zespół Rekreacyjno-Sportowy w Gogolinie

Termin 10.06.2023 r. (sobota)

Miejsce Hala Sportowa , ul. Krapkowicka 141 Gogolin

Wymiary parkietu 23m x 15m

Kierownik turnieju Paweł Szajda, szajdap@gmail.com , tel.600828211

Charakter turnieju: GPP, Open, Premium, Solo, 

Turniej rozgrywany jest zgodnie z przepisami PTT

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. opublikowanego w: Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, informuje się, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Polskie Towarzystwo Taneczne, z siedzibą Zarządu Głównego: ul. Ofiar Dąbia 4, 31-566 Kraków,
 2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań Polskiego Towarzystwa Tanecznego na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a oraz Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
 3. Dane osobowe przechowywane będą w czasie do momentu ustania przetwarzania w celach analityki oraz planowania biznesowego, na podstawie Art.6, ust 1, lit. f (RODO) –prawnie usprawiedliwionego interesu administratora,
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
 5. Każdy członek zwyczajny posiada prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody,
 6. Członek zwyczajny ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, Inspektor Danych Osobowych PTT, Główny Inspektor Danych Osobowych,
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową uczestnictwa w rywalizacji sportowej Polskiego Towarzystwa Tanecznego, 
 8. Zgłoszenie do udziału w turnieju tanecznym jest równoznaczne z akceptacją warunków rozgrywania zawodów tanecznych zgodnie z przepisami STT PTT,
 9. Zawodnik zgłaszający swój udział w turnieju wyraża na zawsze i bezwarunkowo zgodę na nieodpłatną rejestrację fotograficzną, video, internetową i telewizyjną wszystkich prezentacji oraz na ich wykorzystanie w dowolnych mediach przez Polskie Towarzystwo Taneczne oraz Organizatora, na potrzeby organizowanego turnieju, a także na wykorzystanie danych osobowych w materiałach turnieju,
 10. Start w turnieju jest równoznaczny ze zgodą na upublicznienie wyników turnieju w sposób przewidziany przez system informatyczny Polskiego Towarzystwa Tanecznego,
 11. Zgłoszenie na turniej jest jednoznaczne z oświadczeniem, że stan zdrowia zawodnika pozwala na jego czynny udział w turnieju tanecznym, organizowanym zgodnie z przepisami STT PTT.

  Zawodnicy – klasy taneczne / kat. wiekowe

Grand Prix Polski: 

12-13 open ST/LA, 14-15 open ST/LA, 16-18 open ST/LA, 

16-20 open ST/LA, pow.18 open ST/LA

Grand Prix Polski Solo:

8-11 open ST/LA, 12-13 open ST/LA, 14-15 open ST/LA, 16-18 open ST/LA

Premium: 

10-11 H, G, F; 12-13 G, E, D; 14-15 F, E, D, C

pow. 15 E, D, C, B, A

Premium Solo:

8-11 H Solo


Skład Komisji Sędziowskiej:

Grand Prix Polski, Premium: 

 1. Michał Skawiński, Wrocław- sędzia główny nie punktujący
 2. Paulina Glazik, Bydgoszcz
 3. Karina Hoffmann-Zwolińska , Duszniki Zdrój
 4. Małgorzata Jabłońska, Wrocław
 5. Kinga Jurecka-Fiksa, Warszawa
 6. Jacek Fidurski , Łódź
 7. Jacek Jeschke , Warszawa
 8. Ryszard Piasta, Opole
 9. Grzegorz Rybicki, Tomaszów Mazowiecki
 10. Wojciech Wolinowski, Rybnik
 11. Marcin Zawiślak, Leszno
 12. Maciej Nagórski, Ornontowice


Skład Komisji Skrutacyjnej


     1. Paweł Łyczko, Kraków- skrutiner główny
     2. Dorota Dudek, Jastrzębie Zdrój
     3. Elżbieta Krzysztoń, Opole

Dodatkowo podczas turnieju pracują:

 • Biuro Festiwalu
 • Prowadzenie: Arkadiusz Deierling
 • Muzyka: Jarosław Michałek
 • Oficjalny fotograf: WJMA foto, JoTa
 • Media: DTV
 • Stoiska z artykułami tanecznymi
 • Stoiska fryzjerskie
 • Opieka medyczna 
 • Nagłośnienie, oświetlenie, parkiet, transmisja live: Arc Music
 • Bufet

Festiwal transmitowany będzie na oficjalnym kanale YouTube PTT.

Wykonywanie przez podmioty trzecie jakiejkolwiek działalności gospodarczej na terenie obiektu podczas Festiwalu bez uprzedniej zgody Organizatora jest bezwzględnie zabronione. Organizator jako najemca obiektu jest wyłącznie uprawniony do wyrażenia ewentualnej zgody na dalszy podnajem powierzchni w celach wskazanych powyżej. 

Wykorzystywanie oznakowań graficznych identyfikujących Festiwal w celach zawodowych lub zarobkowych przez podmioty trzecie niezwiązane z Organizatorem wymaga uprzedniej zgody Organizatora.

Opłata za licencje na organizację GPP PTT opłacona zgodnie z umową na konto Zarządu Głównego PTT

Warunki uczestnictwa w turnieju

W turnieju może wziąć udział zawodnik, który:

 1. Posiada aktualny wpis w CBD PTT (nie dotyczy par/solistów zagranicznych/spoza organizacji PTT
 2. zostanie zgłoszony w terminie do dnia 05.06.2023 r.
 3. wykupi bilet wstępu dla uczestnika w wysokości: 

70 zł – kategorie GPP, od osoby za jeden punkt programu 

50 zł – kategorie Premium– od osoby za kombinację/styl 

Płatność gotówką w dniu turnieju.

Cena biletów wstępu:

50 zł – wejściówka jeden blok turnieju  – płatność gotówką w dniu imprezy 

Miejsce przy stoliku – 100 zł –  rezerwacja telefoniczna lub e-mail 

Trenerzy klubów – wstęp bezpłatny dla jednego trenera z klubu po uprzednim zgłoszeniu na adres mailowy organizatora (imię i nazwisko, klub) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05.06.2023 r. 

Dzieci do lat 6 wstęp bezpłatny

Nagrody 

Puchary dla za 1-3 m., medale, dyplomy, nagrody rzeczowe w zależności od uzyskanych miejsc, kategorii wiekowych i klas tanecznych

Nagrody finansowe o łącznej wartości 8000 zł dla kategorii GPP Dorośli Standard i Latin w zależności od uzyskanych miejsc:

 1. 1000 zł
 2. 800 zł
 3. 700 zł
 4. 600 zł
 5. 500 zł
 6. 400 zł

  Program turnieju

Sobota 10.06.2023

 

Blok I

Blok II

Blok III

Blok IV

Kategorie,

klasy

GPP 12-13 ST

GPP 12-13 LA

12-13 E

14-15 E

Pow. 15 B ST

Pow. 15 B LA

Pow. 15 A ST

Pow. 15 A LA

GPP Solo 12-13 ST

GPP Solo 12-13 LA

GPP Solo 16-18 ST

GPP Solo 16-18 LA

GPP 16-20 ST

GPP 16-20 LA

8-11 H solo

10-11 H*

10-11 G

10-11 F

12-13 G

14-15  F

12-13 D ST

12-13 D LA

14-15 C ST

14-15 C LA

GPP Solo 8-11 ST

GPP Solo 8-11 LA

GPP Solo 14-15 ST

GPP Solo 14-15 LA

GPP 14-15 ST

GPP 16-18 LA 

GPP pow.18 ST*

GPP pow.18 LA*

Pow. 15 E ST

Pow. 15 E LA

Pow. 15 D ST

Pow. 15 D LA

Pow. 15 C ST

Pow. 15 C LA

GPP 14-15 LA

GPP 16-18 ST

14-15 D ST

14-15 D LA

Rejestracja

8.00-8.30

10.30-11.30

13.30-14.30

17.30-18.30

Próba parkietu

8.15-9.00

11.30-12.00

14.30-15.00

18.30-18.50

Rozpoczęcie

9.00

12.00

15.00

19.00

Zakończenie

11.30

14.30

18.30

22.00

  1. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia list startowych danego bloku (nie dotyczy to GPP PTT) bądź całego turnieju, zmiany programu i godzin startów po zamknięciu list startowych.
  2. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia całej kategorii Premium.
  3. Ostateczny program turnieju zostanie opublikowany zgodnie z przepisami PTT najpóźniej do 08.06.2023 r. do godz. 22.00.
  4. Organizator nie ubezpiecza uczestników, nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie Festiwalu. 
  5. Uczestnik Festiwalu wyraża zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie przez Organizatora oraz PTT swojego wizerunku, głosu i wypowiedzi utrwalonych w ramach materiałów marketingowych (w tym w szczególności zdjęciowych, audiowizualnych, drukowanych i innych) zrealizowanych przez Organizatora lub osoby trzecie w ramach Festiwalu. 
  6. Wszelkie sprawy sporne nie ujęte w niniejszym regulaminie rozstrzyga Sędzia Główny w porozumieniu z Kierownikiem Turnieju.