Bilety/Startowe

Warunki uczestnictwa w turnieju 

W turnieju może wziąć udział para/solista która: 
 – ma opłaconą licencję na 2021 r. oraz należy do członka wspierającego PTT, 
 – zostanie zgłoszony w terminie do dnia 9.06.2021r.(środa) 
 – wniesie opłatę startową na konto UKS MAESTRO : 
50 zł od osoby w kombinacji (100zł para) 
50 zł od osoby za styl -turniej PREMIUM (100zł para) 
60 zł od osoby za styl -GRAND PRIX POLSKI (120zł para) 

Wpłaty należy dokonać do 09.06.2021r. na konto z podaniem w tytule przelewu: imion i nazwisk
pary, Klub Tańca, kategoria, kombinacja/styl 
UKS MAESTRO nr rachunku:  13 1240 5178 1111 0010 6137 8831
– okaże podczas rejestracji potwierdzenie dokonania przelewu w formie papierowej
bądź elektronicznej

Cena biletów dla opiekunów i trenerów – udział publiczności jest wykluczony. 

Bilety dla opiekuna – 50zł/osoba/jeden blok. Obowiązują limity opiekunów: max. 2 opiekunów na jednego tancerza.

Całodzienny bilet dla opiekuna – 70 zł

Bilet dla trenera – jeden trener z klubu wstęp bezpłatny. Kolejny trener 50zł – bilet
całodzienny.  Każdy trener musi być zgłoszony mailowo najpóźniej do 9.06.2021
(środa) na szajdap@gmail.com . W treści podając: imię, nazwisko, klub.