Miejsce

Hala Sportowa im. B. i Z. Blautów,
ul. Krapkowicka 141, 47-320 Gogolin