Program

NAGRODY FINANSOWE DLA PAR GPP DOROŚLI

ST

1 miejsce - 1000 zł

2 miejsce - 800 zł

3 miejsce - 700 zł

4 miejsce - 600 zł

5 miejsce - 500 zł

6 miejsce - 400 zł

LA

1 miejsce - 1000 zł

2 miejsce - 800 zł

3 miejsce - 700 zł

4 miejsce - 600 zł

5 miejsce - 500 zł

6 miejsce - 400 zł

 

Blok I

Blok II

Blok III

Blok IV

Kategorie,

klasy

GPP 12-13 ST

GPP 12-13 LA

12-13 E

14-15 E

Pow. 15 B ST

Pow. 15 B LA

Pow. 15 A ST

Pow. 15 A LA

GPP Solo 12-13 ST

GPP Solo 12-13 LA

GPP Solo 16-18 ST

GPP Solo 16-18 LA

GPP 16-20 ST

GPP 16-20 LA

8-11 H solo

10-11 H*

10-11 G

10-11 F

12-13 G

14-15  F

12-13 D ST

12-13 D LA

14-15 C ST

14-15 C LA

GPP Solo 8-11 ST

GPP Solo 8-11 LA

GPP Solo 14-15 ST

GPP Solo 14-15 LA

GPP 14-15 ST

GPP 16-18 LA 

GPP pow.18 ST*

GPP pow.18 LA*

Pow. 15 E ST

Pow. 15 E LA

Pow. 15 D ST

Pow. 15 D LA

Pow. 15 C ST

Pow. 15 C LA

GPP 14-15 LA

GPP 16-18 ST

14-15 D ST

14-15 D LA

Rejestracja

8.00-8.30

10.30-11.30

13.30-14.30

17.30-18.30

Próba parkietu

8.15-9.00

11.30-12.00

14.30-15.00

18.30-18.50

Rozpoczęcie

9.00

12.00

15.00

19.00

Zakończenie

11.30

14.30

18.30

22.00